Førerkort

NNTS driver opplæring i alle de tunge klassene i tillegg til B, BE og B96.
Du kan lese mer om de ulike førerkortklassene nedenfor. Informasjonen er hentet fra Statens Vegvesen, og på nettsidene deres kan du finne mer informasjon.

Vi har valgt VW Golf som skolebil på klasse B. For kjøring med tilhenger kl B96/ BE har vi en VW Caddy med 4wd, som også brukes litt til klasse B kjøring.

På de tunge klassene har NNTS en variert bilpark. Vi har 14 biler av merkene DAF og Scania. Norslep container slephengere og Damm container semihenger.

Dersom du skal føre tunge kjøretøy i yrkessammenheng må du i de fleste tilfeller også ha yrkessjåførkompetanse.

Vi kjører teorikurs og yrkessjåførutdanning for de tyngre klassene ved behov, ta kontakt om du er interessert i dette.

Personbil – Klasse B

Klasse B gjelder internasjonalt for føring av motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. På gitte vilkår er det også tillatt å trekke tilhenger innenfor denne førerkortklassen.

Minstealderen for klasse B er 18 år.

Personbil med tilhenger – Klasse B 96 og BE

Klasse B 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B 96.

Klasse BE gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96. Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens + tilhengerens aktuelle totalvekter). De tekniske begrensningene må ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.

Opplæringen for disse to klassene er lik, forskjellen er at det ikke er krav om førerprøve for å få påført kode 96.

Minstealderen for klasse B 96 og BE er 18 år.

Lett lastebil – Klasse C1 og C1E

Denne klassen gir rett til å føre motorvogn med tillatt totalvekt mellom 3501-7500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.

Klasse C1 gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter lett lastebil.

Klasse C1E gir rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Det er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatt hengervekt) som avgjør hvor tung tilhenger du kan trekke. Vogntogets samlede tillatte totalvekt for tilhenger og lett lastebil må ikke overskride 12.000 kg.

Tar du klasse C1E, vil klasse B bli utvidet til klasse BE hvis du ikke allerede har klasse BE. Klasse C1E gir samtidig klasse D1E hvis du fra før har eller siden tar klasse D1 eller D.

Minstealderen for klasse C1 og C1E er 18 år.

Minibuss – Klasse D1 og D1E

Klasse D1 gjelder føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til fører. Motorvognen kan ha en lengde på høyst 8 meter.

Klasse D1 gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter minibuss.

Klasse C1E gir rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Det er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatt hengervekt) som avgjør hvor tung tilhenger du kan trekke.

Før trekking må du alltid kontrollere minibussens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatte hengervekt).

Tar du klasse D1E, vil klasse B bli utvidet til klasse BE hvis du ikke allerede har klasse BE. Klasse D1E gir ikke klasse C1E hvis du har klasse C1 eller C.

Minstealderen er 21 år.

Lastebil og vogntog – Klasse C og CE

Klasse C gjelder føring av motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Motorvogn i definisjonen av klasse C, har ingen øvre tillatt totalvekt for kjøretøyet. Klasse C omfatter ikke bare bil, men også traktor, høyhastighetstraktor og motorredskap.

Klasse C gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter lastebil.

Klasse CE gi rett til trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Før trekking må man alltid kontrollere lastebilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatte hengervekt). Klasse CE gir også førerrettighet for traktor og motorredskap med tilhenger.

Klasse B vil ved erverv av klasse CE, bli utvidet til klasse BE. Klasse CE gir samtidig DE eller D1E hvis vedkommende allerede har eller siden tar klasse D eller D1.

Minstealderen for klasse C og CE er 21 år. For den som tar obligatorisk yrkessjåførutdanning er minstealderen under visse forutsetninger lavere.

Buss – Klasse D

Klasse D gjelder føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8 passasjerer i tillegg til fører. Klassen gjelder også for føring av leddbuss.

Klasse D gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter buss.

Minstealderen for klasse D er 24 år. For den som tar obligatorisk yrkessjåførutdanning er minstealderen lavere.

 

Scroll to top

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke ¨denne siden, forutsetter vi at du samtykker til dette

Lukk